De Wereld In!Vervolg-training in Persoonlijk Leiderschap

De Wereld In! is een vervolgtraining die speciaal ontwikkeld is voor iedereen die heeft meegedaan aan Voluit Leven!.

Waar Voluit Leven! vooral gaat over jouw ontdekkingstocht als individu zullen we bij De wereld in! veel aandacht besteden aan jouw verbinding met de wereld om je heen. Hoe je alles wat je hebt geleerd in relatie kunt brengen met je omgeving. Dat blijkt vaak nog een hele kunst. Jij bent veranderd maar je omgeving niet. Dus hoe doe je dat, jezelf zijn in verbinding met een ander?  Waar houd je je nog in? Wanneer ga je uit contact? Maar ook op de werkvloer: hoe kun jij je talent inzetten in je werk? Op welke manier kun jij jezelf kenbaar maken, en vanuit bezieling je werk vorm geven? Dat is een centraal thema binnen de training De wereld in! Tijdens deze reis ga je deze zaken stap voor stap integreren in je dagelijkse leven! Zodat je niet alleen in de veilige setting van de groep maar ook daarbuiten je ruimte inneemt en vertrouwt op je eigen weten.

We bouwen verder op het fundament dat is gelegd en we reiken je een uitdagend programma aan waarin we je opnieuw zullen aansporen om moedige stappen te zetten. Een aantal uitgangspunten zijn hetzelfde. We gaan verder met het doorbreken van oude patronen en afweermechanismen en we zetten stevig in op het verder exploreren van jouw talent en je wonder. In Voluit Leven! heb je meer bewustzijn gekregen over wie je bent en wat je wil. In deze training ligt de focus op het naar buiten treden vanuit jouw eigenheid en het creëren van je eigen mogelijkheden.

De Latifa is wederom de kapstok en de structuur van de training vergelijkbaar met Voluit Leven! Zeven ochtenden in een tijdsbestek van 3 maanden. Stembevrijding, lichaamswerk en geleide meditaties zijn de belangrijkste instrumenten waarmee we werken.

Voor wie

 • Je hebt deelgenomen aan Voluit Leven! of op andere wijze ruime ervaring opgedaan met stembevrijding.

 • Dit heeft dingen in beweging gezet maar je bent hier nog niet klaar mee. Je verlangt naar een volgende stap.

 • Je wilt de stappen die je hebt gezet in Voluit Leven! meer integreren in je dagelijkse leven.

 • Je hebt er nog moeite mee om jezelf te zijn in relatie met anderen, zoals je familie, vrienden of collega’s.

 • Je wilt je talent meer in gaan zetten in je werk.

 • Je wilt meer naar buiten treden met je eigen inzichten en ervaringen.

 • Je wilt vanuit bezieling je eigen leven creëren.

De grootste opbrengst is dat ik me nu vrij voel om 100% mezelf te zijn, altijd.

Als je echt vastgeroeste patronen wilt loslaten in een veilige groep dan is dit het beste wat je voor jezelf kunt doen. – Margreet-


Aanpak

In zeven bijeenkomsten maak je in een veilige sfeer en onder deskundige begeleiding een ontdekkingsreis die uitnodigt tot het zetten van nieuwe stappen in je leven. Het programma is, zoals gezegd, opnieuw opgebouwd aan de hand van de zeven thema’s van de Latifa. We werken opnieuw met een ervaringsgerichte aanpak en zetten stemexpressie, lichaamswerk en geleide meditaties als instrumenten in. Het geheel vormt een krachtige basis voor duurzame verandering. We combineren opnieuw diepgang met lichtheid. Samen leren en plezier beleven.

Jouw resultaat

 • Je kent je eigen waarde en je hoeft anderen niet meer te overtuigen of je te bewijzen.

 • Je leeft vanuit vertrouwen en bent jezelf.

 • Je voelt je vrijer in je contact met andere mensen.

 • Je integreert je kwetsbaarheid en je kracht.

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor wat jij wilt en weet.

 • Je creëert je eigen leven vanuit liefde en vrijheid.

 • Je kent je talent en vertrouwt op je eigen ingevingen en intuïtie.

 • Je doorbreekt hardnekkige patronen en laat los wat jou niet meer dient.

 • Je leeft toekomstgericht, maakt moedige keuzes en slaat nieuwe wegen in.

Wat je krijgt

 • Zeven groepsbijeenkomsten (dagdelen).

 • Opdrachten voor reflectie en integratie van het geleerde.

 • Samenwerking met een buddie

 • Individuele feedback op je vorderingen.

 • Individuele sessie met een van de trainers.

 • Handouts die samen een naslagwerk vormen aan het einde

De Begeleiding

Ik geef deze serie samen met mijn collega stembevrijder Evert Vos

Praktische informatie

De data voor de eerstvolgende training in 2018 worden binnenkort bekend gemaakt.

De tijden zijn van 9.00 – 13.00 uur

De locatie is  De Kolibrie in Groningen

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers per groep.

Kosten: €775,00. Je kunt ook in 3 termijnen van ieder €265,00 betalen.

Er zijn steeds meer mensen die deze training vergoed krijgen door hun werkgever. Wil je hier ook voor in aanmerking komen neem dan even contact met ons op. Prijzen voor bedrijven en instellingen zijn op aanvraag.

Je kunt je opgeven door me een mailtje te sturen: avelien@delevensgenieter.nl